Bộ dụng cụ theo tủ đồ nghề

SALE
Bộ búa và dẫy BPS21A

SnapOn-BluePoint

Bộ búa và dẫy BPS21A

1,160,000₫
2,030,000₫
SALE
Bộ cờ lê 1 đầu mở, 1 đầu tròng 6-19mm BPS4PA

SnapOn-BluePoint

Bộ cờ lê 1 đầu mở, 1 đầu tròng 6-19mm BPS4PA

2,040,000₫
3,570,000₫
SALE
Bộ cờ lê 1 đầu mở, 1 đầu tròng cỡ lớn BPS19A

SnapOn-BluePoint

Bộ cờ lê 1 đầu mở, 1 đầu tròng cỡ lớn BPS19A

1,610,000₫
2,810,000₫
SALE
Bộ cờ lê 1 đầu mở, 1 đầu tự động BPS15A

SnapOn-BluePoint

Bộ cờ lê 1 đầu mở, 1 đầu tự động BPS15A

2,510,000₫
4,400,000₫
SALE
Bộ cờ lê 2 đầu mở BPS1A

SnapOn-BluePoint

Bộ cờ lê 2 đầu mở BPS1A

2,680,000₫
4,680,000₫

SnapOn-BluePoint

BỘ CỜ LÊ 2 ĐẦU TỰ ĐỘNG BSP25A

Liên hệ

SnapOn-BluePoint

BỘ DŨA BPS17A

950,000₫

SnapOn-BluePoint

BỘ KHẨU 1/4" BPS10A

2,620,000₫

SnapOn-BluePoint

BỘ KHẨU 3/8" BPS11A

2,260,000₫

SnapOn-BluePoint

BỘ KÌM BPS18A

Liên hệ

SnapOn-BluePoint

BỘ KÌM BPS8A

1,770,000₫

SnapOn-BluePoint

BỘ KÌM CÁCH ĐIỆN BPS24A

1,490,000₫

SnapOn-BluePoint

BỘ KÌM CƠ BẢN BPS7A

1,140,000₫

SnapOn-BluePoint

BỘ TÔ VÍT 9 CHIẾC BPS9A

960,000₫

SnapOn-BluePoint

BỘ TÔ VÍT CÁCH ĐIỆN 8 CHIẾC BPS23A

2,330,000₫