Máy khoan bê tông

SALE
Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-24 DRE 790W

Bosch

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-24 DRE 790W

3,400,000₫
3,500,000₫
SALE
Máy khoan bê tông dùng pin Makita BHR261RD
SALE
Máy khoan bê tông dùng pin Makita BHR262RD

Makita

Máy khoan bê tông Makita M8700

2,090,000₫
SALE
Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 DRE

Bosch

Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 DRE

3,930,000₫
4,000,000₫

Bosch

Máy khoan búa Bosch GBH 8-45 D

17,770,000₫
SALE
Máy khoan búa GBH 2-24 DFR

Bosch

Máy khoan búa GBH 2-24 DFR

3,660,000₫
3,750,000₫
SALE
Máy khoan búa GBH 2-28 DFV Professional

Bosch

Máy khoan búa GBH 2-28 DFV Professional

4,660,000₫
5,267,000₫
SALE
Máy khoan búa GBH 2-28 DV Professional

Bosch

Máy khoan búa GBH 2-28 DV Professional

4,480,000₫
4,930,000₫

Bosch

Máy khoan búa GBH 220

2,950,000₫
SALE
Máy khoan búa GBH 3-28 DRE

Bosch

Máy khoan búa GBH 3-28 DRE

6,090,000₫
6,129,000₫
SALE
Máy khoan búa GBH 4-32 DFR

Bosch

Máy khoan búa GBH 4-32 DFR

9,880,000₫
10,260,000₫