Máy khoan, vặn vít, máy đục Makita

SALE
Máy khoan bê tông dùng pin Makita BHR261RD
SALE
Máy khoan bê tông dùng pin Makita BHR262RD