Máy bào, phay, chà nhàm, đánh bóng Bosch

Bosch

Máy bào Bosch GHO 6500

1,640,000₫
SALE
Máy chà lệch tâm GEX 125-1 AE Professional

Bosch

Máy chà lệch tâm GEX 125-1 AE Professional

2,050,000₫
2,510,000₫
SALE
Máy chà nhám băng Bosch GBS 75 A

Bosch

Máy chà nhám băng Bosch GBS 75 A

4,950,000₫
5,320,000₫
SALE
Máy chà nhám rung GSS 140

Bosch

Máy chà nhám rung GSS 140

840,000₫
1,200,000₫
SALE
Máy chà nhám rung GSS 2300

Bosch

Máy chà nhám rung GSS 2300

1,440,000₫
1,850,000₫
SALE
Máy đánh bóng Bosch GPO 12CE

Bosch

Máy đánh bóng Bosch GPO 12CE

3,590,000₫
3,700,000₫
SALE
Máy đánh bóng Bosch GPO 950

Bosch

Máy đánh bóng Bosch GPO 950

2,340,000₫
2,700,000₫

Bosch

Máy Phay Bosch GKF 550

1,530,000₫