Máy mài góc Bosch

SALE
Máy mài chạy Pin Bosch GWS 180V-LI (SET: Sạc + 2 pin 4Ah)
SALE
Máy mài dùng Pin Bosch GWS 180V-LI (Ko pin sạc)
SALE
Máy mài góc Bosch GWS 060 (100mm)

Bosch

Máy mài góc Bosch GWS 060 (100mm)

890,000₫
980,000₫
SALE
Máy mài góc Bosch GWS 12-125 S(125mm)

Bosch

Máy mài góc Bosch GWS 12-125 S(125mm)

2,530,000₫
2,700,000₫
SALE
Máy mài góc Bosch GWS 14-125 S (125 mm)

Bosch

Máy mài góc Bosch GWS 14-125 S (125 mm)

3,290,000₫
3,855,000₫
SALE
Máy mài góc Bosch GWS 17-150 S

Bosch

Máy mài góc Bosch GWS 17-150 S

3,560,000₫
3,900,000₫
SALE
Máy mài góc Bosch GWS 2200-180

Bosch

Máy mài góc Bosch GWS 2200-180

2,770,000₫
2,900,000₫

Bosch

Máy mài góc Bosch GWS 24-180

3,330,000₫

Bosch

Máy mài góc Bosch GWS 24-230

3,400,000₫
SALE
Máy mài góc Bosch GWS 7-100 ET

Bosch

Máy mài góc Bosch GWS 7-100 ET

1,460,000₫
1,630,000₫
SALE
Máy mài góc Bosch GWS 7-100 T

Bosch

Máy mài góc Bosch GWS 7-100 T

1,220,000₫
1,235,000₫
SALE
Máy mài góc Bosch GWS 7-125

Bosch

Máy mài góc Bosch GWS 7-125

1,190,000₫
1,400,000₫
SALE
Máy mài góc Bosch GWS 900-100

Bosch

Máy mài góc Bosch GWS 900-100

1,330,000₫
1,410,000₫

Bosch

Máy mài góc GWS 18-125 L

3,790,000₫

Bosch

Máy mài góc GWS 18-150 L

3,930,000₫
SALE
Máy mài góc GWS 6-100S  ( Công tắc đuôi)

Bosch

Máy mài góc GWS 6-100S ( Công tắc đuôi)

1,130,000₫
1,194,000₫

Bosch

Máy mài góc GWS 700

920,000₫