Máy đục bê tông Bosch

SALE
Máy đục GSH 11 VC Professional

Bosch

Máy đục GSH 11 VC Professional

23,000,000₫
24,000,000₫
SALE
Máy đục GSH 11E Professional

Bosch

Máy đục GSH 11E Professional

13,750,000₫
14,037,000₫

Bosch

Máy đục GSH 500 GEN II

4,890,000₫

Bosch

Máy đục phá Bosch GSH 3 E

7,480,000₫

Bosch

Máy đục phá Bosch GSH 5

6,600,000₫
SALE
Máy đục phá GSH 14C

Bosch

Máy đục phá GSH 14C

24,700,000₫
25,500,000₫