Máy siết bu lông Milwaukee

SALE
Máy siết bu lông góc M12 FRAIWF12 (Thân máy không kèm pin sạc)
SALE
Máy Siết Bu Lông M18 FHIWF12 (Hộp nhựa, Không Pin - Sạc)
SALE
Máy siết bu lông M18 ONEFHIWF1-0X0 (Hộp nhựa, Không Pin - Sạc)
SALE
Máy siết bu lông Milwaukee M12 FIWF12 (Hộp nhựa, Không Pin - Sạc)