Dụng cụ đo kỹ thuật Bosch

SALE
Camera thăm dò GIC 4-23 C

Bosch

Camera thăm dò GIC 4-23 C

6,360,000₫
6,500,000₫
SALE
Máy cân mực Laser Bosch GCL 2-15G (Tia xanh)

Bosch

Máy cân mực Laser Bosch GCL 2-15G (Tia xanh)

5,090,000₫
5,250,000₫
SALE
Máy cân mực laser Bosch GLL 3-15X

Bosch

Máy cân mực laser Bosch GLL 3-15X

3,130,000₫
3,590,000₫
SALE
Máy cân mực laser Bosch GLL 5-50X

Bosch

Máy cân mực laser Bosch GLL 5-50X

3,930,000₫
4,900,000₫
SALE
Máy cân mực laser Bosch GTL 3 Professional

Bosch

Máy cân mực laser Bosch GTL 3 Professional

3,730,000₫
3,932,000₫
SALE
Máy cân mực Laser kết hợp tia và điểm Bosch GCL 25
SALE
Máy dò đa năng Bosch GMS 120

Bosch

Máy dò đa năng Bosch GMS 120

2,600,000₫
3,300,000₫
SALE
Máy dò đa năng D-tect 120

Khác

Máy dò đa năng D-tect 120

5,250,000₫
5,400,000₫

Bosch

Máy dò đa năng D-Tect 200C

14,300,000₫
SALE
Máy đo độ nghiêng kỹ thuật số GIM 60L

Bosch

Máy đo độ nghiêng kỹ thuật số GIM 60L

5,500,000₫
6,455,000₫
SALE
Máy đo khoảng cách Bosch GLM 150 C

Bosch

Máy đo khoảng cách Bosch GLM 150 C

7,150,000₫
7,830,000₫
SALE
Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 250 VF
SALE
Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 40

Bosch

Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 40

1,970,000₫
2,400,000₫