Máy khoan vặn vít Pin Bosch

SALE
Máy khoan động lực dùng pin Bosch GSB 18V-50

Bosch

Máy khoan động lực dùng pin Bosch GSB 18V-50

4,250,000₫
5,000,000₫
SALE
Máy khoan động lực dùng pin GSB 180 - Li + PK
SALE
Máy khoan động lực GSB 600

Bosch

Máy khoan động lực GSB 600

980,000₫
4,500,000₫
SALE
Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSB 120-Li

Bosch

Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSB 120-Li

2,330,000₫
2,633,000₫
SALE
Máy khoan vặn vít Pin Bosch GSR 120-LI

Bosch

Máy khoan vặn vít Pin Bosch GSR 120-LI

2,330,000₫
2,394,600₫
SALE
Máy siết ốc, vặn vít dùng pin Bosch GDX 180-Li
SALE
Máy vặn ốc động lực dùng pin Bosch GDS 250-LI
SALE
Máy vặn vít dùng pin Bosch GDR 180-LI (18V)

Bosch

Máy vặn vít dùng pin Bosch GDR 180-LI (18V)

3,550,000₫
3,949,000₫