Kìm

SnapOn-BluePoint

BỘ KÌM 5 CHIẾC BPL501

Liên hệ

SnapOn-BluePoint

BỘ KÌM 7 CHIẾC BDGCPL700

Liên hệ

SnapOn-BluePoint

BỘ KÌM 8 CHIẾC BDGPL800

Liên hệ

SnapOn-BluePoint

BỘ KÌM BPS18A

Liên hệ

SnapOn-BluePoint

BỘ KÌM BPS8A

1,770,000₫

SnapOn-BluePoint

BỘ KÌM CÁCH ĐIỆN BPS24A

1,490,000₫

SnapOn-BluePoint

BỘ KÌM CƠ BẢN BPS7A

1,140,000₫

SnapOn-BluePoint

BỘ KÌM LONG REACH 3 CHIẾC BDGPL300LR

Liên hệ

SnapOn-BluePoint

BỘ KÌM MINI 10 CHIẾC BMPL1000

Liên hệ

SnapOn-BluePoint

KÌM - ADJUSTABLE JOINT PLIERS BDGAWP100Z

260,000₫

SnapOn-BluePoint

KÌM CẮT TAY CẦM CAO SU

460,000₫

SnapOn-BluePoint

KÌM COMBINATION PLIERS

Liên hệ

SnapOn-BluePoint

Kìm đa năng tay cầm cao su BDMCB

300,000₫

SnapOn-BluePoint

KÌM MŨI DÀI TAY CẦM CAO SU

260,000₫

SnapOn-BluePoint

KÌM SLIP JOINT PLIERS BDG48CPZ

Liên hệ

SnapOn-BluePoint

Kìm tuốt dây cách điện WT1017C-6

330,000₫